Nowak Psykologi

Beskrivning: Leg. psykolog Elzbieta Nowak behövde hjälp med att strukturera upp sin hemsida så att den blev lätt att hitta i. Den fick också en ny fräsch responsiv design.

Teknik: WordPress.

Besök hemsidan: www.nowakpsykologi.se